/  Informacje techniczne   /  Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – gdzie jest wymagane?
Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – gdzie jest wymagane?

Oświetlenie ewakuacyjne to podstawa dla bezpieczeństwa w obiektach publicznych, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 200 osób. Jest to element wyposażenia mający doprowadzić klientów i pracowników do wyjść ewakuacyjnych w momencie zagrożenia zdrowia lub życia. Jak wybrać odpowiednie oświetlenie awaryjne? Gdzie wymagane są tego typu instalacje i jak zaplanować ich układ? Poniżej znajdziesz informacje dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.Oświetlenie ewakuacyjne – co to jest?

Są to światła i podświetlane znaki, które wskazują drogę osobom nieznającym obiektu. Głównym zadaniem oświetlenia awaryjnego jest doprowadzenie ich do wyjść ewakuacyjnych. Zagrożenie spowodowane ograniczeniem lub brakiem zasilania jest realne i może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. wypadków na schodach lub braku wentylacji, co w przypadku pożaru może skutkować zatruciem). Zarządcy i właściciele muszą zatem zadbać o wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń, przygotowując się na każdą sytuację.

Oświetlenie bezpieczeństwa może posłużyć również do rozświetlania korytarzy lub klatek schodowych bez dostępu do okien. Dzięki temu ewakuacja w takich miejscach będzie efektywna i bezpieczna.

Istotne informacje dotyczące jakości instalacji i oświetlenia

Projektując i tworząc oświetlenie ewakuacyjne, należy skupić się na kilku istotnych kwestiach. Należą do nich m.in. komponenty i rodzaj montażu.

Czy każde światło może być oświetleniem awaryjnym?

Nie. Urządzenia wchodzące w skład oświetlenia awaryjnego to asortyment o specjalistycznym przeznaczeniu. Muszą więc posiadać pełną zgodność z projektem odpowiadającym przepisom ochrony przeciwpożarowej. Akceptacja rzeczoznawcy to obowiązkowy element pozwalający na dopuszczenie obiektu do użytku. Warunkiem zatwierdzenia systemu oświetlenia ewakuacyjnego, jest jego prawidłowe działanie potwierdzone testami. Należy więc wykorzystywać wyłącznie certyfikowane produkty z atestami świadczącymi o jakości i niezawodności.

Jak zamontować oświetlenie awaryjne we właściwy sposób?

Umiejscowienie oświetlenia awaryjnego ma ogromne znaczenie. Jest ono w końcu odpowiedzialne za sprawną i bezpieczną ewakuację ludzi z budynku zagrożonego pożarem lub innym niebezpieczeństwem. Musi być zatem właściwie zamontowane, by każdy wiedział, gdzie należy kierować się w razie alarmu.

Nie wolno zapominać o tym, że w sytuacji, w której gasną światła lub dym ogranicza widoczność, wybuch paniki jest bardzo prawdopodobny – a wręcz nieunikniony. Oświetlenie ewakuacyjne i podświetlone znaki kierujące do wyjścia muszą być więc widoczne niezależnie od pomieszczenia i miejsca. Do najważniejszych lokalizacji zaliczamy drogi ewakuacji.

Które miejsca możemy uznać za widoczne i bezpieczne? Oprawy kierunkowe powinny znaleźć się przy wyjściach z pomieszczeń i rozwidleniach korytarzy. Warto pokusić się o montaż strzałek kierujących do wyjścia poza obszar obiektu. Oświetlenie awaryjne z kolei powinno pojawić się na schodach i na korytarzach bez dostępu do światła naturalnego.

Montaż oświetlenia ewakuacyjnego musi zostać przeprowadzony przez kompetentnych specjalistów, posiadających kwalifikacje umożliwiające im realizację instalacji elektrycznych. W innym wypadku może pojawić się problem z odbiorem technicznym obiektu. Kontrolerzy są bardzo przenikliwi gdy chodzi o zabezpieczenia nieruchomości.

Fireproof to zespół ekspertów, którzy na swoim koncie mają mnóstwo wykonanych zleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i oświetlenia ewakuacyjnego – świadczą o tym rekomendacje zadowolonych klientów.

Gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne?

Zastanawiasz się nad tym, czy Twoja nieruchomość wymaga zastosowania oświetlenia awaryjnego? Warto zapoznać się z oficjalnymi wymaganiami. Montaż takich elementów wyposażenia jak oświetlenie ewakuacyjne, konieczny jest w obiektach typu:

 • sale kinowe,
 • teatry,
 • obiekty widowiskowe,
 • czytelnie,
 • szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • urzędy państwowe,
 • pomieszczenia konferencyjne,
 • pomieszczenia wystawowe,
 • sale sportowe przeznaczonych dla ponad 200 osób,
 • garaże o metrażu przekraczającym 1000mkw (oświetlone wyłącznie światłem sztucznym),
 • pomieszczenia budynków użyteczności publicznej (w których powierzchnia przekracza 2000mkw),
 • budynki zamieszkania zbiorowego,
 • obiekty produkcyjne,
 • magazyny.

Jak widać, lista jest naprawdę długa. Należy jednak zaznaczyć, że są to jedynie przykłady. Najważniejsze informacje zostały zawarte w § 181 Oświetlenie awaryjne rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych z dnia 12 marca 2009r. Poniżej znajdziesz szczegóły dot. obowiązujących przepisów. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz dostosowanie się do jego zawartości.

Oświetlenie awaryjne – wymagania prawne

Wytyczne dot. norm prawnych, spisane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich lokalizacja. Konkretne kryteria znajdują się w rozdziale 8 działu IV. Brzmią one (pisownia oryginalna):

§ 181 Oświetlenie awaryjne
“2. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu.

 1. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:
  w pomieszczeniach:
  a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
  b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  c) wystawowych w muzeach,
  d) o powierzchni netto ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  e) o powierzchni netto ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych;
  na drogach ewakuacyjnych:
  a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
  b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
  d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.”

Mamy nadzieję, że dzięki nam wiesz wszystko, a wybór odpowiednich komponentów nie będzie stanowić dla Ciebie problemu. Pamiętaj, by w razie wątpliwości korzystać z pomocy ekspertów Fireproof. Wybór i instalacja oświetlenia będzie szybka i bezproblemowa. Ponadto oferujemy inne usługi w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego czynnego i biernego czy przeglądów zabezpieczeń przeciwpożarowych.Sprawdź nasze poprzednie artykuły: