styczeń 2021

  /    /  styczeń

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa nie jest jedynie formalnym obowiązkiem nałożonym na właściciela czy zarządcę danego budynku i nie powinna być traktowana jako okresowy wymóg „do odhaczenia”. Zagrożenie pożarem jest realne, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń czy zasad korzystania z obiektu. Ogień rozprzestrzenia