Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Przegląd systemów oddymiania

  /    /  Przegląd systemów oddymiania
Czujnik dymowy - przeglądy systemów oddymiania
FIREPROOF

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za usuwanie dymu z miejsca objętego pożarem, jest więc niezwykle ważnym urządzeniem umożliwiającym bezpieczną ewakuację użytkowników obiektu. Systemy oddymiania powinny być konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Zakres usług świadczonych przez FIREPROOF:

przeglądy i oceny stanu technicznego,

konserwacje,

modernizacje,

naprawy,

montaże i uruchomienia.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów