Image Alt
FIREPROOF

Dokumentacje

  /  Dokumentacje

SCENARIUSZ POŻAROWY

DOKUMENTACJE

Scenariusz rozwoju zdarzeń powinien zawierać informacje o ochronie przeciwpożarowej, a przede wszystkim o doborze odpowiednich urządzeń (zgodnych z przepisami) wraz z analizą potencjalnych zagrożeń.

Jest dokumentem określającym algorytmy współpracy urządzeń i instalacji w obiekcie. Scenariusz pożarowy powinien być tworzony na etapie projektu budowlanego, uszczegóławiany przez projektanta Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz na bieżąco aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian budowlanych w obiekcie.

Plany - zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków