Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas e-mail. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji.

ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań biuro@fireproof24.pl inż. pożarnictwa

Przemysław Pawlak

+48 669 499 726 przemyslaw.pawlak@fireproof24.pl inż. pożarnictwa

Tomasz Lechowicz

+48 697 025 859 tomasz.lechowicz@fireproof24.pl FORMULARZ KONTAKTOWY
Image Alt
FIREPROOF

Operaty przeciwpożarowe

  /  Operaty przeciwpożarowe

Operat przeciwpożarowy

– przepisy

DOKUMENTACJE

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m. in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wobec powyższego, na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla danego budynku wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Plany - zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Kto wykonuje operat przeciwpożarowy?

Jeśli organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat może być sporządzony tylko przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeśli organem właściwym jest starosta, operat może sporządzić również inżynier pożarnictwa, osoba z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

 

Wymagania nie są ściśle określone, jednak instalacje, obiekty budowlane oraz inne miejsca użytkowane do zbierania i przetwarzania odpadów powinny być zaprojektowane, wykonane i uruchamiane w taki sposób, aby zniwelować ryzyko powstania pożaru. W razie jego wystąpienia powinny z kolei zapewniać:

  • zminimalizowanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu,
  • zniwelowanie ryzyka przeniesienia się pożaru na sąsiadujące obiekty i tereny przyległe,
  • możliwość ewakuacji osób znajdujących się w środku,
  • zachowanie nośności konstrukcji w możliwie najdłuższym czasie,
  • uwzględnienie bezpieczeństwa ratowników.

Na podstawie wyżej wymienionych wymagań oraz przepisów tworzymy operat przeciwpożarowy, który zawiera kompleksowe informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowych.

 

Operat przeciwpożarowy – odpady

 

Kiedy mamy już gotowy operat przeciwpożarowy, należy go złożyć do miejscowej Komendy Powiatowej lub Miejskiej. Zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie czy wytwarzanie odpadów wydawane jest dopiero po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Straż Pożarną. Podczas niej sprawdzany jest stan instalacji, obiektu oraz miejsc magazynowania odpadów. Jest to bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo i należy szczególnie zadbać o miejsca narażone na powstanie pożaru.

 

Czy kontrola straży pożarnej jest obowiązkowa?

 

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Jest to obligatoryjne działanie. Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej decyduje o wydaniu postanowień, na podstawie informacji, czy zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz w obszarze zgodności z warunkami zabezpieczeń ppoż., które zostały zawarte w operacie. Niespełnienie warunków oznacza brak zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów.

 

Operat przeciwpożarowy – cena

 

W FIREPROOF zajmujemy się opracowywaniem operatów przeciwpożarowych. Dokument przygotowywany jest przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz bogate doświadczenie w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dzięki temu bardzo szybko i sprawnie przechodzi się przez proces uzyskania odpowiedniego pozwolenia na wytwarzanie czy przetwarzanie odpadów. Nasza kompleksowa usługa zapewnia również wsparcie podczas procedur uzgodnienia operatu i procesu uzyskania zgody. Cena operatu przeciwpożarowego uzależniona jest od wielu czynników, takich jak wielkość obiektu czy dostępności dokumentacji. W celu wyceny zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Mają Państwo wątpliwości lub chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o operatach przeciwpożarowych? Prosimy o kontakt, a odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Posiadamy duże doświadczenie, dzięki czemu możemy służyć Ci fachową radą.