Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas e-mail. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji.

inż. pożarnictwa

Przemysław Pawlak

+48 669 499 726 przemyslaw.pawlak@fireproof24.pl inż. pożarnictwa

Tomasz Lechowicz

+48 697 025 859 tomasz.lechowicz@fireproof24.pl ul. Sycowska 23, 60-003 Poznań biuro@fireproof24.pl FORMULARZ KONTAKTOWY
a
FIREPROOF

Dokumentacje

  /  Dokumentacje

OPERATY PRZECIWPOŻAROWE

DOKUMENTACJE

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730)`{`1`}` do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m. in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wobec powyższego, na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla danego budynku wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Kto może opracować operat przeciwpożarowy?

Jeśli organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat może być sporządzony tylko przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeśli organem właściwym jest starosta, operat może sporządzić również inżynier pożarnictwa, osoba z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.