phone_android +48 669 499 726

email biuro@fireproof24.pl

MENU

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

W momencie powstania pożaru istotny jest czas. Prawidłowo zaprojektowany oraz wykonany system sygnalizacji pożaru (SSP) bądź system oddymiania jest kluczowy w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. SSP ma na celu wykrycie, zasygnalizowanie użytkownikom budynku oraz powiadomienie Straży Pożarnej o pożarze. System wykonuje również wiele funkcji sterujących, takich jak:

 • zamknięcie drzwi oraz bram przeciwpożarowych,
 • otwarcie klap dymowych, drzwi i bram ewakuacyjnych (zwolnienie kontroli dostępu),
 • sprowadzenie wind na dół,
 • uruchomienie urządzeń gaszących.

Do wykonania takiej instalacji potrzebna jest wiedza i doświadczenie aby zachować zgodność techniczną i formalną z obowiązującymi przepisami.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu:

 • systemów sygnalizacji pożaru (SSP),
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
 • systemów oddymiania,
 • systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych,
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, rozpoczynając realizację usługi od analizy sytuacji w budynku i rozpoznaniu ewentualnych zagrożeń, poprzez projekt systemu wraz z montażem. Dokonujemy uruchomienia oraz prób odbiorczych, a także przeprowadzamy szkolenie umożliwiające sprawne poruszanie się w systemie. Możemy zaproponować Państwu regularną konserwację wszystkich instalacji czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także ich serwis poinstalacyjny.

Fireproof zapewni Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest wymagany w 21 rodzajach obiektów. Bardzo często, mimo że dany budynek nie znajduje się na liście obiektów, w których SSP jest wymagany, właściciel decyduje się na tego typu instalację ze względów bezpieczeństwa lub też wymagania jakie postawił przed nim ubezpieczyciel.

Firma FIREPROOF zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, który bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników. Jesteśmy świadomi, jak ważnym elementem bezpiecznego użytkowania obiektu jest system sygnalizacji pożaru, dlatego wybierając naszą firmę macie Państwo pewność, że będą wykonywali go ludzie kompetentni oraz doświadczeni.
SYSTEMY ODDYMIANIA

Firma FIREPROOF działa kompleksowo w zakresie systemów oddymiania. Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy. Nasze ekipy montażowo-serwisowe działają na terenie całego kraju. Posiadamy autoryzację wiodących producentów systemów oddymiania. Oferujemy również wsparcie techniczne na każdym etapie inwesty
SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH

Nasza firma projektuje oraz wykonuje instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje:

 • wykonanie projektu
 • montaż detektorów gazu,
 • montaż zaworów odcinających,
 • montaż modułów alarmowych,
 • okablowanie,
 • uruchomienie systemu.

Otrzymają Państwo dodatkowo 24 miesięczną gwarancję oraz w jej ramach bezpłatne przeglądy całej instalacji.
PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) jest urządzeniem odcinającym dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników za wyjątkiem instalacji i urządzeń niezbędnych w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej, m.in. systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, pomp pożarowych czy oświetlenia ewakuacyjnego.

Funkcja PWP jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki techniczne określają, że PWP należy stosować w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000m3 lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem.

OFERTA

BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEEŃSTWA POŻAROWEGO

WIĘCEJ

DOKUMENTACJE

WIĘCEJ

USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE

WIĘCEJ

FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.

assignment NIP: 7811998013

assignment REGON: 383802398

assignment KRS: 0000793513

home ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań

home woj. wielkopolskie

email biuro@fireproof24.pl